Beskeden blev sendt.

“You’re a mess..-and you’re a square”

26. marts 2020

Vi har aldrig lagt skjul på at ordet ‘iværksætteri’ ikke falder os lige for. Vi har ikke søgt efter en stor ide der kunne gøre os til succesfulde, velhavende iværksættere. Vi øjnede i stedet et hul i markedet indenfor serviceudlejning og greb chancen.

Vi elsker i stedet ordet selvstændige og dét der følger med; en rådighed over egen tid og egne fremtidsdrømme. Af samme årsag har vi flere gange sagt nej til udefra kommende investeringer samt andres ønsker om at fusionere. Vi trives som herrer i eget hus.

Nedenfor har vi svaret på 6 spørgsmål som netop er relevante for denne tankegang.

Trine & Mette i har ofte udtalt at det ikke lå i kortene at i skulle starte en virksomhed sammen.  Alligevel sidder i idag som ejere af en yderst succesfuld virksomhed. Hvordan er det lykkedes ?

Trine:” Det er helt korrekt at det ikke stod skrevet i kortene at vi skulle drive virksomhed sammen. Vi har gået på HF sammen for mange år siden og derefter blot haft sporadisk kontakt via facebook. Vi mødtes til en kaffe for 6-7 år siden da vi begge var flyttet til København og det var her det hele startede” ( læs mere om hvordan ideen opstod her).

Mette:” Når vi udtaler, at det ikke stod skrevet i kortene, så har det udelukkende været fordi vi aldrig har gået rundt med en drøm om at starte noget sammen. Vi har helt konkret ikke kendt hinanden godt nok til at se det som en mulighed. På den måde kan man sige at drømmen udsprang i det sekund vi så hvilket hul der var i det danske marked indenfor serviceudlening- og ikke den anden vej rundt”

Helt konkret betyder at at i aldrig har arbejdet sammen før. Nogle vil mene at det er noget af et sats; at drømme så stort uden at vide om man kan arbejde sammen ?

Trine: ” Og det var et sats! Det kunne have splittet virksomheden i atomer hvis vi ikke begge, fra start, havde erkendt at det ville blive hårdt at arbejde sammen uden at kende hinanden bedre end vi gjorde. Vi måtte acceptere at det ville kræve nogle store diskutioner og at det ville kræve et utal af kompromisser.

Mette: ” Vores hjerner fungerer helt forskelligt og derfor kigger vi idag, ofte på hinanden med et smil og bruger udtrykket ” your a mess…& your a square” for det er sandheden. Trine er uden tvivl den jeg kender som trives bedst med 37 bolde i luften og som er helt ok med kun at gribe de 8 bedste. Jeg er derimod så, ekstremt struktureret vil Trine nok mene, at jeg max. kaster det antal bolde i luften som jeg er sikker på at gribe”.

Hvor jeg ser Trines hjerne som en ren-rodebutik ser hun min som en død kedelig firkantet kasse. Det kunne vi vælge at se som en stor barrierer for et godt samarbejde, men idag ser vi det som den største styrke i virksomheden”

Betyder det at i har meget klare linjer for hvem der har ansvaret for hvad i virksomheden ?

Trine: ” Nej intet er skrevet ned. Jeg er ikke kreativ direktør og Mette er ikke administrerende direktør. Selvom den kreative hjerne måske passer bedre til mig og den administrerende til Mette, men fordelingerne af opgaverne falder naturligt. Vi sparre enormt meget med hinanden og bruger oftest begge styrker til en givet opgave. Med tiden har det vist os at det er sådan vi opnår de bedste resultater. Både i form af en god arbejdsgang men også for at nå frem til de løsninger der er bedst for virksomheden økonomisk”

Mette: ” Vi har altid været enormt kreative og kommer begge fra kreative baggrunde. Men selv kreativitet kan man gribe an forskelligt. Med tiden finder jeg hele den konceptuelle del langt mere interessant end de små detaljer som Trine brænder for. Og som er hendes klare styrke – og en enorm force i virksomheden. Så som Trine siger så er intet skrevet ned, men en naturlig fordeling driver arbejdsgangen”.

Hvordan tror i det er lykkedes jer at opnå så flotte resultater uden bedre kendskab til den branche i har kastet jer over, samtidigt med at i aldrig før har arbejdet sammen ?

Mette: ” I bund og grund hænger det sammen med ordet iværksætteri. Ingen af os er drevet af en drøm om at blive iværksættere og ingen af os har søgt og søgt efter den store ide. Da denne mulighed opstod ønskede vi begge at gribe den fordi vi så potientialet. Alternativ havde vi hver især åbnet op og var endt som konkurrenter. Så løsningen om at samarbejde synes langt bedre”.

Trine: ” Ja det kunne da være endt ret komisk hvis vi begge lancerede ‘unik serviceudlejning’ med få dages mellemrum. Det var aldrig på tale. Det har hele tiden været et fælles mål som vi sammen skulle opnå med de kompetencer som vi hver især besidder. I bund og grund handler det vel om at vi begge ville det 100% og så får man det til at lykkedes”

Mette: ” Vi hørte fornyligt en som fortalte os at der er flere og flere samarbejdspartner som går i ‘par terapi’. Havde vi kendt til den mulighed da vi startede op så havde den nok sparet os for et par diskutioner. Idag virker det irrelevant fordi vi kender hinanden så godt og har fået den enorme respekt for hinandens kompetencer som vi har.

Hvad er jeres råd til andre som ønsker at kastet sig over iværksætteri eller det selvstændige liv ?

Trine: “Som Jakob Risgaard ( Løvens hule investor) så fint sagde i et nyligt sendt program, så dur det ikke at gå rundt og forsøge at ‘komme i tanke om en god ide – der kan gøre en millionær’.

Du skal i stedet gøre op med dig selv hvilke arbejdsgange det er du brænder for. Hvor dine kompetencer er og ud fra dette se hvordan de kan bruges bedst muligt, så du når i mål med dine drømme”

Mette: ” Jeg tror alle vi kender én som har brugt sin barsel på at drømme om at starte en online børneshop op. Men når alt kommer til alt og man opridser arbejdsgangen og ikke mindst konkurrencen i en sådan forretning så er det de færreste som synes at denne del er interessant. Men som med ordet iværksætteri så lyder det oftest mere tiltalende end det egentligt er.

Derfor ser vi ikke os selv som iværksættere, men i stedet som selvstændige, som brænder enormt for det vi laver til dagligt samtidigt med at vi har drømme for firmaet mange år frem”.

Afslutningsvis;  Spænder i indimellem ben for hinanden fordi i er så forskellige i jeres arbejdsform ?

Trine: ” JA! Vi får indimellem stoppet nogle ting som måske kunne være blevet til noget. Samtidigt får vi indimellem opstartet noget som måske havde været bedre som en skuffe ide”

Mette: ” Uden Trine var virksomheden ikke komme til hvor den er idag. Og uden mig var vi måske styrtet udover klippen på et uhensigtsmæssigt tidspunk”. Så jeg synes vi ærligt kan sige at balancen idag er som den bør være med tilstrækkeligt nye ideer fra Trine og samtidigt med en sund portion skepsis fra mig.

Læs mere om Trine & Mette her “Ingen drøm om iværksætteri”